Traditional

憑闌人·閨怨

垂柳依依惹幕煙,素魄娟娟當繡軒。
妾身獨自眠,月圓人未圓。

Simplified

凭阑人·闺怨

垂柳依依惹幕烟,素魄娟娟当绣轩。
妾身独自眠,月圆人未圆。

Pronounciation

píng lán rén · guī yuàn

chuí liǔ yī yī rě mù yān , sù pò juān juān dāng xiù xuān 。
qiè shēn dú zì mián , yuè yuán rén wèi yuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.