Traditional

詠史詩·青門

漢皇提劍滅鹹秦,亡國諸侯盡是臣。
唯有東陵守高節,青門甘作種瓜人。

Simplified

咏史诗·青门

汉皇提剑灭咸秦,亡国诸侯尽是臣。
唯有东陵守高节,青门甘作种瓜人。

Pronounciation

yǒng shǐ shī · qīng mén

hàn huáng tí jiàn miè xián qín , wáng guó zhū hóu jìn shì chén 。
wéi yǒu dōng líng shǒu gāo jié , qīng mén gān zuò zhǒng guā rén 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.