Traditional

遊子吟

慈母手中線,遊子身上衣。
臨行密密縫,意恐遲遲歸。
誰言寸草心,報得三春暉。

Simplified

游子吟

慈母手中线,游子身上衣。
临行密密缝,意恐迟迟归。
谁言寸草心,报得三春晖。

Pronounciation

yóu zǐ yín

cí mǔ shǒu zhōng xiàn , yóu zǐ shēn shàng yī 。
lín xíng mì mì féng , yì kǒng chí chí guī 。
shuí yán cùn cǎo xīn , bào dé sān chūn huī 。

3.8
Average: 3.8 (10 votes)

Reviews

No reviews yet.