Traditional

蒹葭

蒹葭蒼蒼,白露為霜。
所謂伊人,在水一方。
溯洄從之,道阻且長;溯遊從之,宛在水中央。
蒹葭淒淒,白露未晞。
所謂伊人,在水之湄。
溯洄從之,道阻且躋;溯遊從之,宛在水中坻。
蒹葭采采,白露未已,所謂伊人,在水之涘。
溯洄從之,道阻且右;溯遊從之,宛在水中沚。

Simplified

蒹葭

蒹葭苍苍,白露为霜。
所谓伊人,在水一方。
溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。
蒹葭凄凄,白露未晞。
所谓伊人,在水之湄。
溯洄从之,道阻且跻;溯游从之,宛在水中坻。
蒹葭采采,白露未已,所谓伊人,在水之涘。
溯洄从之,道阻且右;溯游从之,宛在水中沚。

Pronounciation

jiān jiā

jiān jiā cāng cāng , bái lù wéi shuāng 。
suǒ wèi yī rén , zài shuǐ yī fāng 。
sù huí cóng zhī , dào zǔ qiě cháng û sù yóu cóng zhī , wǎn zài shuǐ zhōng yāng 。
jiān jiā qī qī , bái lù wèi xī 。
suǒ wèi yī rén , zài shuǐ zhī méi 。
sù huí cóng zhī , dào zǔ qiě jī û sù yóu cóng zhī , wǎn zài shuǐ zhōng dǐ 。
jiān jiā cǎi cǎi , bái lù wèi yǐ , suǒ wèi yī rén , zài shuǐ zhī sì 。
sù huí cóng zhī , dào zǔ qiě yòu û sù yóu cóng zhī , wǎn zài shuǐ zhōng zhǐ 。

5
Average: 5 (1 vote)

Reviews

No reviews yet.