ŚNIEŻNA KULA

sarna stoi samotnie
skubiąc mech
ma tylko kawałek lasu

wokół niej wieczna zima
śnieg prószy
pokrywając malutki świat

płatki śniegu nigdy nie topnieją
chwila
błyszcząca brokatem

Translation:

SNOW GLOBE 

a roe deer stands alone
nibbling moss
it has only a piece of the forest

around it eternal winter
snow falling
covering its tiny world

snowflakes never melting
a moment
shimmering with glitter

First published in Ropes Literary Journal