BRZOSKWINIE

uwielbiałeś siedzieć w bujanym fotelu
podziwiać ogród
i jeść brzoskwinie

przekopywać glebę i siać nowe nasiona
twoje ręce brudne od ziemi
ale to było zamin

dostałeś raka
zanim spokojne wieczory
zmieniły się w długie bolesne noce

zapytałeś mnie wtedy czy jestem szczęśliwa
i wysłuchałeś jakiejś głupiej opowieści
o chłopcu z którym się spotykałam

potem pokroiłam brzoskwinię
i położyłam ją na talerzu
przy twoim łóżku

kiedy przyszedł sierpień
ścięłam wszystkie kwiaty z ogrodu
i złożyłam na twym grobie

Translation:

PEACHES

you loved sitting in the rocking chair
admiring your garden
and eating peaches

digging the ground and planting new seeds
your hands dirty from the soil
but that was before

the cancer took hold of you
before the peaceful evenings
turned into long painful nights

you asked me then – are you happy
and listened to some silly story
about a boy I was seeing

then I chopped a peach for you
and put it on the plate
beside your bed

when August came
I cut all the flowers from the garden
and laid them on your grave

First published in Tilted House Review