POLE BITWY

nienawiść narzuca płaszcz
na me ramiona
oczy przykuwa
do ciemnych dni
przyszłości
serce karmi
kłamstwami
dłonie związuje
dziecięcymi łzami

zło gnieżdżące się
w mych ustach
drapie
chwytającymi szponami
a głębokie rany
wyrzucają ciężkie kamienie
zabijając dookoła życie

Translation:

BATTLE FIELD

hatred throws its coat
on my shoulders
nails my eyes
to the dark days
of the future
it feeds my heart
with lies
binds my hands
with children’s cries

the evil nesting
in my mouth
scratches me
with gripping claws
and my deep wounds
throw heavy stones
killing life all around

First published in Let Us Rise Anthology

(Translated from Polish by the author Agnieszka Filipek)