The Tiny Tawny Fledgling

A tiny tawny torso
With tiny tawny eyes.
In tiny tawny cautious flows
The tiny tawny flies.

A tiny tawny heartbeat
With tiny tawny pace;
A tiny tawny look upon
A tiny tawny face.

Tiny tawny feathers
Of tiny tawny brown.
Tiny tawny eyebrows make
A tiny tawny frown.

A tiny tawny tinted breast
So tiny tawny cute.
A tiny tawny voice to call
A tiny tawny hoot.

Two tiny tawny wing tips
For tiny tawny flight
The tiny tender tawny owl
Takes off into the night.