1 post / 0 new
220th Weekly Poetry Contest winner: ŚNIEŻNA KULA

by Agnieszka Filipek

sarna stoi samotnie
skubiąc mech
ma tylko kawałek lasu

wokół niej wieczna zima
śnieg prószy
pokrywając malutki świat

płatki śniegu nigdy nie topnieją
chwila
błyszcząca brokatem

Translation:

SNOW GLOBE 

a roe deer stands alone
nibbling moss
it has only a piece of the forest

around it eternal winter
snow falling
covering its tiny world

snowflakes never melting
a moment
shimmering with glitter

First published in Ropes Literary Journal

See all the entrants to 220th Weekly Poetry Contest