1 post / 0 new
229th Weekly Poetry Contest winner: Herfsdroom / Autumn Dream (Afrikaans)

by Johann F. Potgieter

Ek vrees dat alle blydskap
Met jou sal kwyn en wegsak
Dat die herfs sy kleur verloor
En vergeefs nog een keer snak
Na asem – die weste wind
Wat my kamer so verniel
En my vensters so ontwaak
Maar my stomme hart
Net swaarder maak, en raak
Met spelde, messe, beitels
Wat kap-kap
Tot die dorre hartvlees kraak

Aan hoeveel drome
Moet ek jou teruggee
Moet ek nou ontruim
Die blare wegvee
Netjies maak
Dis koud, die son is onder
Dis lank voor môre
Langer voor vanaand

En só spoel ek dan
Die gange van my brein
Met rookwalms en warm water uit
En probeer onthou wie jy was
En onderstel was om te wees
Vergeefs – want hier
Waai die winde weer
En ek vrees dat alle blydskap
Sal wegwaai sonder skuiling

Translation:

I fear that joy, all joy
Will sink and wither away with you
That the autumn will lose its colour
And gasp, one more time, in vain
For breath – the west wind
How it ruins my room
Awakens all my windows
But only makes my mute heart heavier
And touches it with needles, knives, chisels
Pummelling
Until the arid heart-flesh cracks

To how many dreams
Must I give you back
Should I clear out now
Sweep away the leaves
Tidy up
It’s cold, the sun is down
It’s long until tomorrow
Longer 'til tonight

And so I flush
The hallways of my brain
With smoke and tepid water
Trying to remember who you were
And were supposed to be
In vain – for here
The wind’s still blowing
And I fear that joy, all joy
Will be blown away sans shelter

See all the entrants to 229th Weekly Poetry Contest