1 post / 0 new
209th Weekly Poetry Contest honorable mention: MAKI

by Agnieszka Filipek

niebo pęka
rzeki płyną krwią

żołnierze zalewają ziemię
śpiewając kołysankę

ich broń lśni
jak biżuteria

a pod stopami
anonimowe kości

Translation:

POPPIES

the sky cracks
rivers flow with blood

soldiers flood the earth
singing the lullaby

their weapons shining
like jewellery

and under their feet
anonymous bones

First published in The Stony Thursday Book

209th Weekly Poetry Contest