Traditional

丁未除夕前二日休假感懷

掛冠神武莫躊躇,家具何妨載鹿車。
怨謗相乘真市虎,技能已盡似黔驢。
黃金散後猶耽酒,白發生來更愛書。
新歲定尋林下約,一觴一詠未成疏。

Simplified

丁未除夕前二日休假感怀

挂冠神武莫踌躇,家具何妨载鹿车。
怨谤相乘真市虎,技能已尽似黔驴。
黄金散後犹耽酒,白发生来更爱书。
新岁定寻林下约,一觞一咏未成疏。

Pronunciation

dīng wèi chú xī qián èr rì xiū jiǎ gǎn huái

guà guān shén wǔ mò chóu chú , jiā jù hé fáng zài lù chē 。
yuàn bàng xiāng chéng zhēn shì hǔ , jì néng yǐ jìn sì qián lǘ 。
huáng jīn sàn hòu yóu dān jiǔ , bái fā shēng lái gēng ài shū 。
xīn suì dìng xún lín xià yuē , yī shāng yī yǒng wèi chéng shū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.