Traditional

三月十日流杯亭

身屬中軍少得歸,木蘭花盡失春期。
偷隨柳絮到城外,行過水西聞子規。

Simplified

三月十日流杯亭

身属中军少得归,木兰花尽失春期。
偷随柳絮到城外,行过水西闻子规。

Pronunciation

sān yuè shí rì liú bēi tíng

shēn shǔ zhōng jūn shǎo dé guī , mù lán huā jìn shī chūn qī 。
tōu suí liǔ xù dào chéng wài , xíng guò shuǐ xī wén zǐ guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.