Traditional

下邽莊南桃花

村南無限桃花發,唯我多情獨自來。
日暮風吹紅滿地,無人解惜為誰開。

Simplified

下邽庄南桃花

村南无限桃花发,唯我多情独自来。
日暮风吹红满地,无人解惜为谁开。

Pronunciation

xià guī zhuāng nán táo huā

cūn nán wú xiàn táo huā fā , wéi wǒ duō qíng dú zì lái 。
rì mù fēng chuī hóng mǎn dì , wú rén jiě xī wéi shuí kāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.