Traditional

東南

東南一望日中烏,欲逐羲和去得無。
且向秦樓棠樹下,每朝先覓照羅敷。

Simplified

东南

东南一望日中乌,欲逐羲和去得无。
且向秦楼棠树下,每朝先觅照罗敷。

Pronunciation

dōng nán

dōng nán yī wàng rì zhōng wū , yù zhú xī hé qù dé wú 。
qiě xiàng qín lóu táng shù xià , měi zhāo xiān mì zhào luó fū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.