Traditional

中興歌

襄陽是小地。
壽陽非帝城。
今日中興樂。
遙冶在上京。

Simplified

中兴歌

襄阳是小地。
寿阳非帝城。
今日中兴乐。
遥冶在上京。

Pronounciation

zhōng xīng gē

xiāng yáng shì xiǎo dì , shòu yáng fēi dì chéng , jīn rì zhōng xīng lè , yáo yě zài shàng jīng ,

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.