Traditional

書房雜詠

久客思鄉井,殘軀怯歲年。
家能常食粥,口固不言錢。
鐵補曾穿硯,韋聯屢絕編。
臥聞兒講學,起坐失沈綿。

Simplified

书房杂咏

久客思乡井,残躯怯岁年。
家能常食粥,口固不言钱。
铁补曾穿砚,韦联屡绝编。
卧闻儿讲学,起坐失沉绵。

Pronunciation

shū fáng zá yǒng

jiǔ kè sī xiāng jǐng , cán qū qiè suì nián 。
jiā néng cháng shí zhōu , kǒu gù bù yán qián 。
tiě bǔ zēng chuān yàn , wéi lián lǚ jué biān 。
wò wén ér jiǎng xué , qǐ zuò shī chén mián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.