Traditional

初冬

已罷彈冠欲掛冠,一庵天遣養衰殘。
雨荒園菊枝枝瘦,霜染江楓葉葉丹。
羹釜帶鱗烹白小,蓬門和蔓系黃團。
夕陽更動閑遊興,十月吳中未苦寒。

Simplified

初冬

已罢弹冠欲挂冠,一庵天遣养衰残。
雨荒园菊枝枝瘦,霜染江枫叶叶丹。
羹釜带鳞烹白小,蓬门和蔓系黄团。
夕阳更动闲游兴,十月吴中未苦寒。

Pronunciation

chū dōng

yǐ bà dàn guān yù guà guān , yī ān tiān qiǎn yǎng shuāi cán 。
yǔ huāng yuán jú zhī zhī shòu , shuāng rǎn jiāng fēng yè yè dān 。
gēng fǔ dài lín pēng bái xiǎo , péng mén hé wàn xì huáng tuán 。
xī yáng gēng dòng xián yóu xīng , shí yuè wú zhōng wèi kǔ hán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.