Traditional

即事示子遹

四十已悲非少年,耄期何事每歡然?
遊山夜雨眠僧院,沽酒秋風上釣船。
諸友詩章來亹亹,小兒筆勢亦翩翩。
眼邊不是常蕭索,終憶巢居訪老仙。

Simplified

即事示子遹

四十已悲非少年,耄期何事每欢然?
游山夜雨眠僧院,沽酒秋风上钓船。
诸友诗章来亹亹,小儿笔势亦翩翩。
眼边不是常萧索,终忆巢居访老仙。

Pronunciation

jí shì shì zǐ yù

sì shí yǐ bēi fēi shǎo nián , mào qī hé shì měi huān rán ?
yóu shān yè yǔ mián sēng yuàn , gū jiǔ qiū fēng shàng diào chuán 。
zhū yǒu shī zhāng lái wěi wěi , xiǎo ér bǐ shì yì piān piān 。
yǎn biān bù shì cháng xiāo suǒ , zhōng yì cháo jū fǎng lǎo xiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.