Traditional

司馬宅

雨徑綠蕪合,霜園紅葉多。
蕭條司馬宅,門巷無人過。
唯對大江水,秋風朝夕波。

Simplified

司马宅

雨径绿芜合,霜园红叶多。
萧条司马宅,门巷无人过。
唯对大江水,秋风朝夕波。

Pronunciation

sī mǎ zhái

yǔ jìng lǜ wú hé , shuāng yuán hóng yè duō 。
xiāo tiáo sī mǎ zhái , mén xiàng wú rén guò 。
wéi duì dà jiāng shuǐ , qiū fēng zhāo xī bō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.