Traditional

和微之十七與君別及朧月花枝之詠

別時十七今頭白,惱亂君心三十年。
垂老休吟花月句,恐君更結後身緣。

Simplified

和微之十七与君别及胧月花枝之咏

别时十七今头白,恼乱君心三十年。
垂老休吟花月句,恐君更结后身缘。

Pronunciation

hé wēi zhī shí qī yǔ jūn bié jí lóng yuè huā zhī zhī yǒng

bié shí shí qī jīn tóu bái , nǎo luàn jūn xīn sān shí nián 。
chuí lǎo xiū yín huā yuè jù , kǒng jūn gēng jié hòu shēn yuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.