Traditional

園中偶題

憶向彭州取牡丹,蠟封馳騎露初乾。
如今歷盡人間事,縱有姚黃亦嬾看。

Simplified

园中偶题

忆向彭州取牡丹,蜡封驰骑露初乾。
如今历尽人间事,纵有姚黄亦嬾看。

Pronunciation

yuán zhōng ǒu tí

yì xiàng péng zhōu qǔ mǔ dān , là fēng chí qí lù chū qián 。
rú jīn lì jìn rén jiān shì , zòng yǒu yáo huáng yì lǎn kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.