Traditional

夜聽搗衣詩

秋夜搗衣聲。
飛度長門城。
今夜長門月。
應如晝日明。
小鬟宜粟瑱。
圓腰運織成。
秋砧調急節。
亂杵變新聲。
石燥砧逾響。
桐虛杵絕鳴。
鳴石出華陰。
虛桐采鳳林。
北堂細腰杵。
南市女郎砧。
擊節無勞鼓。
調聲不用琴。
並結連枝縷。
雙穿長命針。
倡樓驚別怨。
征客動愁心。
同心竹葉椀。
雙去雙來滿。
裙裾不奈長。
衫袖偏宜短。
龍文鏤剪刀。
鳳翼纏篸管。
風流響和韻。
哀怨聲淒斷。
新聲繞夜風。
嬌轉滿空中。
應聞長樂殿。
判徹昭陽宮。
花鬟醉眼纈。
龍子細文紅。
濕折通夕露。
吹衣一夜風。
玉階風轉急。
長城雪應闇。
新綬始欲縫。
細錦行須纂。
聲煩廣陵散。
杵急漁陽摻。
新月動金波。
秋雲泛濫過。
誰憐征戍客。
今夜在交河。
栩陽離別賦。
臨江愁思歌。
復令悲此曲。
紅顏余幾多。

Simplified

夜听捣衣诗

秋夜捣衣声。
飞度长门城。
今夜长门月。
应如昼日明。
小鬟宜粟瑱。
圆腰运织成。
秋砧调急节。
乱杵变新声。
石燥砧逾响。
桐虚杵绝鸣。
鸣石出华阴。
虚桐采凤林。
北堂细腰杵。
南市女郎砧。
击节无劳鼓。
调声不用琴。
并结连枝缕。
双穿长命针。
倡楼惊别怨。
征客动愁心。
同心竹叶椀。
双去双来满。
裙裾不奈长。
衫袖偏宜短。
龙文镂剪刀。
凤翼缠篸管。
风流响和韵。
哀怨声凄断。
新声绕夜风。
娇转满空中。
应闻长乐殿。
判彻昭阳宫。
花鬟醉眼缬。
龙子细文红。
湿折通夕露。
吹衣一夜风。
玉阶风转急。
长城雪应闇。
新绶始欲缝。
细锦行须纂。
声烦广陵散。
杵急渔阳掺。
新月动金波。
秋云泛滥过。
谁怜征戍客。
今夜在交河。
栩阳离别赋。
临江愁思歌。
复令悲此曲。
红颜余几多。

Pronunciation

yè tīng dǎo yī shī

qiū yè dǎo yī shēng , fēi dù cháng mén chéng , jīn yè cháng mén yuè , yīng rú zhòu rì míng , xiǎo huán yí sù tiàn , yuán yāo yùn zhī chéng , qiū zhēn diào jí jié , luàn chǔ biàn xīn shēng , shí zào zhēn yú xiǎng , tóng xū chǔ jué míng , míng shí chū huá yīn , xū tóng cǎi fèng lín , běi táng xì yāo chǔ , nán shì nǚ láng zhēn , jī jié wú láo gǔ , diào shēng bù yòng qín , bìng jié lián zhī lǚ , shuāng chuān cháng mìng zhēn , chàng lóu jīng bié yuàn , zhēng kè dòng chóu xīn , tóng xīn zhú yè wǎn , shuāng qù shuāng lái mǎn , qún jū bù nài cháng , shān xiù piān yí duǎn , lóng wén lòu jiǎn dāo , fèng yì chán cēn guǎn , fēng liú xiǎng hé yùn , āi yuàn shēng qī duàn , xīn shēng rào yè fēng , jiāo zhuǎn mǎn kōng zhōng , yīng wén cháng lè diàn , pàn chè zhāo yáng gōng , huā huán zuì yǎn xié , lóng zǐ xì wén hóng , shī zhē tōng xī lù , chuī yī yī yè fēng , yù jiē fēng zhuǎn jí , cháng chéng xuě yīng àn , xīn shòu shǐ yù féng , xì jǐn xíng xū zuǎn , shēng fán guǎng líng sàn , chǔ jí yú yáng chān , xīn yuè dòng jīn bō , qiū yún fàn làn guò , shuí lián zhēng shù kè , jīn yè zài jiāo hé , xǔ yáng lí bié fù , lín jiāng chóu sī gē , fù líng bēi cǐ qū , hóng yán yú jī duō ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.