Traditional

夜宴醉後留獻裴侍中

九燭臺前十二姝,主人留醉任歡娛。
翩翻舞袖雙飛蝶,宛轉歌聲一索珠。
坐久欲醒還酩酊,夜深初散又踟躕。
南山賓客東山妓,此會人間曾有無?

Simplified

夜宴醉后留献裴侍中

九烛台前十二姝,主人留醉任欢娱。
翩翻舞袖双飞蝶,宛转歌声一索珠。
坐久欲醒还酩酊,夜深初散又踟蹰。
南山宾客东山妓,此会人间曾有无?

Pronunciation

yè yàn zuì hòu liú xiàn péi shì zhōng

jiǔ zhú tái qián shí èr shū , zhǔ rén liú zuì rèn huān yú 。
piān fān wǔ xiù shuāng fēi dié , wǎn zhuǎn gē shēng yī suǒ zhū 。
zuò jiǔ yù xǐng huán mǐng dīng , yè shēn chū sàn yòu chí chú 。
nán shān bīn kè dōng shān jì , cǐ huì rén jiān zēng yǒu wú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.