Traditional

夜聞鄰家治稻

二頃春蕪廢不耕,半生名宦竟何成?
歸來每羨農家樂,月下風傳打稻聲。

Simplified

夜闻邻家治稻

二顷春芜废不耕,半生名宦竟何成?
归来每羡农家乐,月下风传打稻声。

Pronunciation

yè wén lín jiā zhì dào

èr qǐng chūn wú fèi bù gēng , bàn shēng míng huàn jìng hé chéng ?
guī lái měi xiàn nóng jiā lè , yuè xià fēng chuán dǎ dào shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.