Traditional

夜雨

早蛩啼復歇,殘燈滅又明。
隔窗知夜雨,芭蕉先有聲。

Simplified

夜雨

早蛩啼复歇,残灯灭又明。
隔窗知夜雨,芭蕉先有声。

Pronounciation

yè yǔ

zǎo qióng tí fù xiē , cán dēng miè yòu míng 。
gé chuāng zhī yè yǔ , bā jiāo xiān yǒu shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.