Traditional

宴桃源

落月西窗驚起,好個匆匆些子。
□鬢□輕松,凝了一雙秋水。
告你,告你,休向人間整理。

Simplified

宴桃源

落月西窗惊起,好个匆匆些子。
□鬓□轻松,凝了一双秋水。
告你,告你,休向人间整理。

Pronunciation

yàn táo yuán

luò yuè xī chuāng jīng qǐ , hǎo gè cōng cōng xiē zǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.