Traditional

寄友二首

野水晴山雪後時,獨行村落更相思。
無因一向溪頭醉,處處寒梅映酒旗。
花落輕寒酒熟遲,醉眠不及落花期。
愁人相憶春山暮,煙樹蒼蒼播谷時。

Simplified

寄友二首

野水晴山雪后时,独行村落更相思。
无因一向溪头醉,处处寒梅映酒旗。
花落轻寒酒熟迟,醉眠不及落花期。
愁人相忆春山暮,烟树苍苍播谷时。

Pronounciation

jì yǒu èr shǒu

yě shuǐ qíng shān xuě hòu shí , dú xíng cūn luò gēng xiāng sī 。
wú yīn yī xiàng xī tóu zuì , chǔ chǔ hán méi yìng jiǔ qí 。
huā luò qīng hán jiǔ shú chí , zuì mián bù jí luò huā qī 。
chóu rén xiāng yì chūn shān mù , yān shù cāng cāng bō gǔ shí 。

0
No votes yet

Reviews

No reviews yet.