Traditional

寄陳魯山

諸公貴人識面稀,胸中璀璨漫珠璣。
即今舉手遮西日,應有流塵化素衣。
舊學極知難少眨,吾儕持此欲安歸?
夜來風雨空堂靜,忽憶燈前語入微。

Simplified

寄陈鲁山

诸公贵人识面稀,胸中璀璨漫珠玑。
即今举手遮西日,应有流尘化素衣。
旧学极知难少眨,吾侪持此欲安归?
夜来风雨空堂静,忽忆灯前语入微。

Pronunciation

jì chén lǔ shān

zhū gōng guì rén shí miàn xī , xiōng zhōng cuǐ càn màn zhū jī 。
jí jīn jǔ shǒu zhē xī rì , yīng yǒu liú chén huà sù yī 。
jiù xué jí zhī nán shǎo zhǎ , wú chái chí cǐ yù ān guī ?
yè lái fēng yǔ kōng táng jìng , hū yì dēng qián yǔ rù wēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.