Traditional

導引

祖宗垂佑,亨會協重熙。
德澤被烝黎。
虔崇尊謚陳徽冊,藻衛列葳蕤。
宸心致孝極孜孜。
展禮詔臺司。
祥煙瑞靄浮清廟,綿宇被純禧。

Simplified

导引

祖宗垂佑,亨会协重熙。
德泽被烝黎。
虔崇尊谥陈徽册,藻卫列葳蕤。
宸心致孝极孜孜。
展礼诏台司。
祥烟瑞霭浮清庙,绵宇被纯禧。

Pronunciation

dǎo yǐn

zǔ zōng chuí yòu , hēng huì xié zhòng xī 。
dé zé bèi zhēng lí 。
qián chóng zūn shì chén huī cè , zǎo wèi liè wēi ruí 。
chén xīn zhì xiào jí zī zī 。
zhǎn lǐ zhào tái sī 。
xiáng yān ruì ǎi fú qīng miào , mián yǔ bèi chún xǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.