Traditional

山園遣興

輸逋告糴走比鄰,恤患分災累故人。
安得此身無一事,林中數筍過殘春!

Simplified

山园遣兴

输逋告籴走比邻,恤患分灾累故人。
安得此身无一事,林中数笋过残春!

Pronunciation

shān yuán qiǎn xīng

shū bū gào dí zǒu bǐ lín , xù huàn fēn zāi léi gù rén 。
ān dé cǐ shēn wú yī shì , lín zhōng shù sǔn guò cán chūn !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.