Traditional

開元樂/三臺

樓上正臨宮外,人間不見仙家。
寒食輕煙薄霧,滿城明月梨花。

Simplified

开元乐/三台

楼上正临宫外,人间不见仙家。
寒食轻烟薄雾,满城明月梨花。

Pronunciation

kāi yuán lè / sān tái

lóu shàng zhèng lín gōng wài , rén jiān bù jiàn xiān jiā 。
hán shí qīng yān báo wù , mǎn chéng míng yuè lí huā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.