Traditional

開元九詩書卷

紅箋白紙兩三束,半是君詩半是書。
經年不展緣身病,今日開看生蠹魚。

Simplified

开元九诗书卷

红笺白纸两三束,半是君诗半是书。
经年不展缘身病,今日开看生蠹鱼。

Pronunciation

kāi yuán jiǔ shī shū juàn

hóng jiān bái zhǐ liǎng sān shù , bàn shì jūn shī bàn shì shū 。
jīng nián bù zhǎn yuán shēn bìng , jīn rì kāi kàn shēng dù yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.