Traditional

歸弋陽山居,留別盧、邵二侍禦

渺渺歸何處,沿流附客船。
久依鄱水住,頻稅越人田。
偶俗機偏少,安閑性所便。
隻應君少慣,又欲寄林泉。

Simplified

归弋阳山居,留别卢、邵二侍御

渺渺归何处,沿流附客船。
久依鄱水住,频税越人田。
偶俗机偏少,安闲性所便。
只应君少惯,又欲寄林泉。

Pronunciation

guī yì yáng shān jū , liú bié lú b shào èr shì yù

miǎo miǎo guī hé chǔ , yán liú fù kè chuán 。
jiǔ yī pó shuǐ zhù , pín shuì yuè rén tián 。
ǒu sú jī piān shǎo , ān xián xìng suǒ biàn 。
zhī yīng jūn shǎo guàn , yòu yù jì lín quán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.