Traditional

後園獨步有懷張季長正字

斯世元知少賞音,道存何恨死山林。
半生去國風埃面,一片憂時鐵石心。
閑看斷雲成小立,偶穿修竹得幽尋。
故人已到梁州未?
尺紙東來牴萬金。

Simplified

後园独步有怀张季长正字

斯世元知少赏音,道存何恨死山林。
半生去国风埃面,一片忧时铁石心。
闲看断云成小立,偶穿修竹得幽寻。
故人已到梁州未?
尺纸东来抵万金。

Pronunciation

hòu yuán dú bù yǒu huái zhāng jì cháng zhèng zì

sī shì yuán zhī shǎo shǎng yīn , dào cún hé hèn sǐ shān lín 。
bàn shēng qù guó fēng āi miàn , yī piàn yōu shí tiě shí xīn 。
xián kàn duàn yún chéng xiǎo lì , ǒu chuān xiū zhú dé yōu xún 。
gù rén yǐ dào liáng zhōu wèi ?
chǐ zhǐ dōng lái dǐ wàn jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.