Traditional

新秋以窗裏人將老門前樹欲秋為韻作小詩

朝真方舍杖,步月始閉門。
零落山花後,經旬掩綠樽。

Simplified

新秋以窗里人将老门前树欲秋为韵作小诗

朝真方舍杖,步月始闭门。
零落山花後,经旬掩绿樽。

Pronunciation

xīn qiū yǐ chuāng lǐ rén jiāng lǎo mén qián shù yù qiū wéi yùn zuò xiǎo shī

zhāo zhēn fāng shè zhàng , bù yuè shǐ bì mén 。
líng luò shān huā hòu , jīng xún yǎn lǜ zūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.