Traditional

春日絕句

吏來屢敗哦詩興,雨作常妨載酒行。
忽見家家插楊柳,始知今日是清明。

Simplified

春日绝句

吏来屡败哦诗兴,雨作常妨载酒行。
忽见家家插杨柳,始知今日是清明。

Pronunciation

chūn rì jué jù

lì lái lǚ bài ó shī xīng , yǔ zuò cháng fáng zài jiǔ xíng 。
hū jiàn jiā jiā chā yáng liǔ , shǐ zhī jīn rì shì qīng míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.