Traditional

春晚書懷

萬裏西遊為覓詩,錦城更付一官癡。
脫巾漉酒從人笑,拄笏看山頗自奇。
疏雨池塘魚避釣,曉鶯窗戶客爭棋。
老來怕與春為別,醉過殘紅滿地時。

Simplified

春晚书怀

万里西游为觅诗,锦城更付一官痴。
脱巾漉酒从人笑,拄笏看山颇自奇。
疏雨池塘鱼避钓,晓莺窗户客争棋。
老来怕与春为别,醉过残红满地时。

Pronunciation

chūn wǎn shū huái

wàn lǐ xī yóu wéi mì shī , jǐn chéng gēng fù yī guān chī 。
tuō jīn lù jiǔ cóng rén xiào , zhǔ hù kàn shān pō zì qí 。
shū yǔ chí táng yú bì diào , xiǎo yīng chuāng hù kè zhēng qí 。
lǎo lái pà yǔ chūn wéi bié , zuì guò cán hóng mǎn dì shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.