Traditional

春晚詠懷贈皇甫朗之

艷陽時節又蹉跎,遲暮光陰復若何。
一歲中分春日少,百年通計老時多。
多中更被愁牽引,少處兼遭病折磨。
賴有銷憂治悶藥,君家濃酎我狂歌。

Simplified

春晚咏怀赠皇甫朗之

艳阳时节又蹉跎,迟暮光阴复若何。
一岁中分春日少,百年通计老时多。
多中更被愁牵引,少处兼遭病折磨。
赖有销忧治闷药,君家浓酎我狂歌。

Pronunciation

chūn wǎn yǒng huái zèng huáng fǔ lǎng zhī

yàn yáng shí jié yòu cuō tuó , chí mù guāng yīn fù ruò hé 。
yī suì zhōng fēn chūn rì shǎo , bǎi nián tōng jì lǎo shí duō 。
duō zhōng gēng bèi chóu qiān yǐn , shǎo chǔ jiān zāo bìng zhē mó 。
lài yǒu xiāo yōu zhì mèn yào , jūn jiā nóng zhòu wǒ kuáng gē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.