Traditional

晝巢五詠硯滴

銅之在人間,細大各有境。
散為五銖貨,聚作九牧鼎。
天祿與辟邪,乃復參泓穎。
致用孰相須?
寒泉出金井。

Simplified

昼巢五咏砚滴

铜之在人间,细大各有境。
散为五铢货,聚作九牧鼎。
天禄与辟邪,乃复参泓颖。
致用孰相须?
寒泉出金井。

Pronunciation

zhòu cháo wǔ yǒng yàn dī

tóng zhī zài rén jiān , xì dà gè yǒu jìng 。
sàn wéi wǔ zhū huò , jù zuò jiǔ mù dǐng 。
tiān lù yǔ bì xié , nǎi fù cān hóng yǐng 。
zhì yòng shú xiāng xū ?
hán quán chū jīn jǐng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.