Traditional

曉起

擬杯當曉起,呵鏡可微寒。
隔箔山櫻熟,褰帷桂燭殘。
書長為報晚,夢好更尋難。
影響輸雙蝶,偏過舊畹蘭。

Simplified

晓起

拟杯当晓起,呵镜可微寒。
隔箔山樱熟,褰帷桂烛残。
书长为报晚,梦好更寻难。
影响输双蝶,偏过旧畹兰。

Pronunciation

xiǎo qǐ

nǐ bēi dāng xiǎo qǐ , hē jìng kě wēi hán 。
gé bó shān yīng shú , qiān wéi guì zhú cán 。
shū cháng wéi bào wǎn , mèng hǎo gēng xún nán 。
yǐng xiǎng shū shuāng dié , piān guò jiù wǎn lán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.