Traditional

晨起閑步

飛紅掠地送春忙,嫩綠成陰帶露香。
聽徹曉天鶯百囀,卻隨飛蝶度橫塘。

Simplified

晨起闲步

飞红掠地送春忙,嫩绿成阴带露香。
听彻晓天莺百啭,却随飞蝶度横塘。

Pronunciation

chén qǐ xián bù

fēi hóng l tīng chè xiǎo tiān yīng bǎi zhuàn , què suí fēi dié dù héng táng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.