Traditional

雜曲歌辭·蘇摩遮

摩遮本出海西胡,琉璃寶服紫髯胡。
聞道皇恩遍宇宙,來時歌舞助歡娛。
繡裝帕額寶花冠,夷歌騎舞借人看。
自能激水成陰氣,不慮今年寒不寒。
臘月凝陰積帝臺,豪歌擊鼓送寒來。
油囊取得天河水,將添上壽萬年杯。
寒氣宜人最可憐,故將寒水散庭前。
惟願聖君無限壽,長取新年續舊年。
昭成皇後帝家親,榮樂諸人不比倫。
往日霜前花委地,今年雪後樹逢春。

Simplified

杂曲歌辞·苏摩遮

摩遮本出海西胡,琉璃宝服紫髯胡。
闻道皇恩遍宇宙,来时歌舞助欢娱。
绣装帕额宝花冠,夷歌骑舞借人看。
自能激水成阴气,不虑今年寒不寒。
腊月凝阴积帝台,豪歌击鼓送寒来。
油囊取得天河水,将添上寿万年杯。
寒气宜人最可怜,故将寒水散庭前。
惟愿圣君无限寿,长取新年续旧年。
昭成皇后帝家亲,荣乐诸人不比伦。
往日霜前花委地,今年雪后树逢春。

Pronunciation

zá qū gē cí · sū mó zhē

mó zhē běn chū hǎi xī hú , liú lí bǎo fú zǐ rán hú 。
wén dào huáng ēn biàn yǔ zhòu , lái shí gē wǔ zhù huān yú 。
xiù zhuāng pà é bǎo huā guān , yí gē qí wǔ jiè rén kàn 。
zì néng jī shuǐ chéng yīn qì , bù lǜ jīn nián hán bù hán 。
xī yuè níng yīn jī dì tái , háo gē jī gǔ sòng hán lái 。
yóu náng qǔ dé tiān hé shuǐ , jiāng tiān shàng shòu wàn nián bēi 。
hán qì yí rén zuì kě lián , gù jiāng hán shuǐ sàn tíng qián 。
wéi yuàn shèng jūn wú xiàn shòu , cháng qǔ xīn nián xù jiù nián 。
zhāo chéng huáng hòu dì jiā qīn , róng lè zhū rén bù bǐ lún 。
wǎng rì shuāng qián huā wěi dì , jīn nián xuě hòu shù féng chūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.