Traditional

村居

遊子從來念故鄉,我歸仍得值豐穰。
粗繒裁制襜褕暖,肥羜烹調餺飥香。
對客不妨依幾杖,呼兒時與話耕桑。
卻慚未解真齊物,猶揀山村靜處藏。

Simplified

村居

游子从来念故乡,我归仍得值丰穰。
粗缯裁制襜褕暖,肥羜烹调餺飥香。
对客不妨依几杖,呼儿时与话耕桑。
却惭未解真齐物,犹拣山村静处藏。

Pronunciation

cūn jū

yóu zǐ cóng lái niàn gù xiāng , wǒ guī réng dé zhí fēng ráng 。
cū zēng cái zhì chān yú nuǎn , féi zhù pēng diào bó tuō xiāng 。
duì kè bù fáng yī jī zhàng , hū ér shí yǔ huà gēng sāng 。
què cán wèi jiě zhēn qí wù , yóu jiǎn shān cūn jìng chǔ cáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.