Traditional

杭州春望

望海樓明照曙霞,護江堤白蹋晴沙。
[城東樓名望海樓。
]濤聲夜入伍員廟,柳色春藏蘇小家。
紅袖織綾誇柿蒂,青旗沽酒趁梨花。
[杭州出柿蒂,花者尤佳也。
][其俗釀酒趁梨花時熟,號為梨花春。
]誰開湖寺西南路?
草綠裙腰一道斜。
[孤山寺路在湖洲中,草綠時望如裙腰。
]

Simplified

杭州春望

望海楼明照曙霞,护江堤白蹋晴沙。
[城东楼名望海楼。
]涛声夜入伍员庙,柳色春藏苏小家。
红袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花。
[杭州出柿蒂,花者尤佳也。
][其俗酿酒趁梨花时熟,号为梨花春。
]谁开湖寺西南路?
草绿裙腰一道斜。
[孤山寺路在湖洲中,草绿时望如裙腰。
]

Pronunciation

háng zhōu chūn wàng

wàng hǎi lóu míng zhào shǔ xiá , hù jiāng dī bái tà qíng shā 。
[ chéng dōng lóu míng wàng hǎi lóu 。
] tāo shēng yè rù wǔ yuán miào , liǔ sè chūn cáng sū xiǎo jiā 。
hóng xiù zhī líng kuā shì dì , qīng qí gū jiǔ chèn lí huā 。
[ háng zhōu chū shì dì , huā zhě yóu jiā yě 。
][ qí sú niàng jiǔ chèn lí huā shí shú , hào wéi lí huā chūn 。
] shuí kāi hú sì xī nán lù ?
cǎo lǜ qún yāo yī dào xié 。
[ gū shān sì lù zài hú zhōu zhōng , cǎo lǜ shí wàng rú qún yāo 。
]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.