Traditional

水亭

水亭不受俗塵侵,葛帳筠床弄素琴。
一片風光誰畫得:紅蜻蜓點綠荷心。

Simplified

水亭

水亭不受俗尘侵,葛帐筠床弄素琴。
一片风光谁画得:红蜻蜓点绿荷心。

Pronounciation

shuǐ tíng

shuǐ tíng bù shòu sú chén qīn , gé zhàng yún chuáng nòng sù qín 。
yī piàn fēng guāng shuí huà dé : hóng qīng tíng diǎn lǜ hé xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.