Traditional

漁家傲

隔岸桃花紅未半。
枝頭已有蜂兒亂。
惆悵武陵人不管。
清夢斷。
亭亭佇立春宵短。

Simplified

渔家傲

隔岸桃花红未半。
枝头已有蜂儿乱。
惆怅武陵人不管。
清梦断。
亭亭伫立春宵短。

Pronounciation

yú jiā ào

gé àn táo huā hóng wèi bàn , zhī tóu yǐ yǒu fēng ér luàn , chóu chàng wǔ líng rén bù guǎn , qīng mèng duàn , tíng tíng zhù lì chūn xiāo duǎn ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.