Traditional

滿庭芳·金華道中

營營茍茍。
紛紛擾擾,莫莫休休。
厭紅塵拂斷歸山袖,明月扁舟。
留幾冊梅詩占手,蓋三間茅屋遮頭。
還能夠:牧羊兒肯留,相伴赤松遊。

Simplified

满庭芳·金华道中

营营苟苟。
纷纷扰扰,莫莫休休。
厌红尘拂断归山袖,明月扁舟。
留几册梅诗占手,盖三间茅屋遮头。
还能够:牧羊儿肯留,相伴赤松游。

Pronunciation

mǎn tíng fāng · jīn huá dào zhōng

yíng yíng gǒu gǒu 。
fēn fēn rǎo rǎo , mò mò xiū xiū 。
yàn hóng chén fú duàn guī shān xiù , míng yuè biǎn zhōu 。
liú jī cè méi shī zhān shǒu , gài sān jiān máo wū zhē tóu 。
huán néng gòu : mù yáng ér kěn liú , xiāng bàn chì sōng yóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.