Traditional

點絳唇

波上清風,畫船明月人歸後,漸消殘酒。
獨自憑闌久。
聚散匆匆,此恨年年有,重回首。
淡煙疏柳。
隱隱蕪城漏。

Simplified

点绛唇

波上清风,画船明月人归後,渐消残酒。
独自凭阑久。
聚散匆匆,此恨年年有,重回首。
淡烟疏柳。
隐隐芜城漏。

Pronounciation

diǎn jiàng chún

bō shàng qīng fēng , huà chuán míng yuè rén guī hòu , jiàn xiāo cán jiǔ 。
dú zì píng lán jiǔ 。
jù sàn cōng cōng , cǐ hèn nián nián yǒu , zhòng huí shǒu 。
dàn yān shū liǔ 。
yǐn yǐn wú chéng lòu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.