Traditional

看花屋

忽驚映樹新開屋,卻似當檐故種花。
可惜年年紅似火,今春始得屬元家。

Simplified

看花屋

忽惊映树新开屋,却似当檐故种花。
可惜年年红似火,今春始得属元家。

Pronunciation

kàn huā wū

hū jīng yìng shù xīn kāi wū , què sì dāng yán gù zhǒng huā 。
kě xī nián nián hóng sì huǒ , jīn chūn shǐ dé shǔ yuán jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.